Maryja – najlepsza lekarka

Matka Boża Salus Infirmorum, czyli Uzdrowienie Chorych to niezwykły tytuł, jakim Kościół od XVI wieku czci Maryję. Lekarka wszystkich chorób, Nadzieja chorych i cierpiących ma swoje centralne miejsce kultu w Rzymie, gdzie w kościele św. Marii Magdaleny znajduje się cudami słynący obraz.

Maryja ubrana jest na nim w czarną szatę. Kolor ten symbolizuje udrękę, przeciwności losu i doświadczenia związane z chorobą, które trzeba znosić z pokorą i zawierzeniem Panu Bogu.
Tę książkę zamówiło już ponad 34 000 Polaków. Sięgnij po Uzdrowienie Chorych – książkę-leksykon poświęconą Matce Bożej i świętym wspomożycielom w chorobach! Koszt jednego egzemplarza to tylko 9 złotych.

Z Nią zrozumiesz sens ludzkiego cierpienia

Uzdrowienie Chorych. Maryja – Święci – Cuda to wyjątkowa, 180-stronicowa publikacja, z którą zrozumiesz sens ludzkiego cierpienia i dowiesz się, jak skutecznie modlić się o zdrowie. Znajdziesz w niej między innymi:

  • cenne informacje na temat kultu Maryi Uzdrowienia Chorych,
  • życiorysy świętych wspomożycieli w chorobie,
  • piękne modlitwy, które dają ulgę w chorobie, a nawet pomagają wyprosić uzdrowienie.


Liczni święci także pomagają nam wyjednać zdrowie duszy i ciała: św. Kamil de Lellis, św. Jan Boży, patroni chorych i służby zdrowia – do nich się uciekaj w chorobie i im powierz swego lekarza. Są także orędownicy przypisani do konkretnych schorzeń i ludzkich ułomności, np.:
  • cierpisz na depresję, nerwicę? Pomoże Ci św. Dymfna,
  • nowotwór? Uciekaj się do św. Peregryna!
  • wpadłeś w sieć uzależnień? Uratuje Cię Matka Boża Rozwiązująca Węzły!
Nasza akcja cieszy się poparciem o. Gianfranco Lunardona, Sekretarza Generalnego Zakonu Ojców Kamilianów, który napisał w liście dołączanym do książki: Zawierzając się Maryi Salus Infirmorum, wielu chorych może odzyskać zdrowie lub otrzymać łaski niezbędne do tego, aby mężnie i z ufnością w Bożą pomoc stawić czoło swej chorobie.

Twoje podziękowania i prośby przed obrazem Matki Bożej

W przesyłce znajdziesz też specjalną kartę, na której możesz zapisać swoje podziękowania i prośby do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Możesz na niej powierzyć Maryi siebie, swoich bliskich i każdą sprawę, z którą chcesz zwrócić się do Matki Najświętszej.

Jeśli odeślesz do nas swoją kartę, przekażemy ją na ręce ojców kamilianów, opiekujących się kościołem pw. św. Marii Magdaleny w Rzymie. Tam też 6 lipca 2021 roku odprawiona zostanie Msza Święta za wszystkich uczestników akcji

Kliknij tutaj
i otrzymaj niezwykłe prezenty

  • Jeśli zamówisz naszą książkę już dziś, otrzymasz w prezencie piękny, poświęcony przez kapłana, perłowy różaniec. Dzięki regularnej modlitwie różańcowej możesz wyprosić dla siebie liczne łaski!

  • Ponadto dostaniesz poświęcony wizerunek Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, przedstawiający słynący cudami obraz z kościoła św. Marii Magdaleny w Rzymie. Ufamy, że zajmie honorowe miejsce w Twoim domu!
 

Zamów książkę Uzdrowienie Chorych. Maryja – Święci – Cuda już teraz!Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.